top of page

Integritetspolicy

1. Allmänt

Decoriab AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter, förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Decoriab AB, organisationsnummer 556778–3930 med adress Väpnaregatan 4, 281 50 Hässleholm är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom vår hemsida.

2. Vilka uppgifter samlar vi och hur hanteras dessa?

Decoriab AB samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar när du fyller i kontaktformulären eller när du bokar möte genom vår webbplats.

Uppgifter relaterade till användning av webbplatsen samlas och behandlas indirekt, genom cookies. Dessa avser framförallt funktionaliteten på vår webbplats.

Vi använder dina personuppgifter endast för internt bruk, i administrativt- och marknadsföringssyfte och lämnar aldrig dina personuppgifter till andra parter. 

3. Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen har du vissa rättigheter.

Insiktsrätt

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som Decoriab AB samlar och behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera och uppdatera de personuppgifter som Decoriab AB har registrerat om dig.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av de uppgifter Decoriab AB har samlat in om dig ifall syftet med insamling och lagring av uppgifterna inte längre är aktuellt och/eller vi annars enligt lag är skyldiga att radera uppgifterna.

Rätt att återkalla sitt samtycke

I den utsträckning som vår behandling av dina personuppgifter är baserad på samtycke (relevant för direkt marknadsföring) har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke, med följden att vi måste upphöra behandlingen av uppgifterna, om vi inte kan behandla dina uppgifter på en annan rättslig grund.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om vår behandling går utöver vad som är lagligt.

Rätt att klaga hos Datainspektionen

Du har rätt att klaga till Datainspektionen över vår behandling av dina personuppgifter om du att tror vi behandlar informationen i strid mot lagen.

bottom of page